Żywe lekcje historii na zamku w Czersku

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami odział w Czersku zaprasza na interaktywne zajęcia w ramach projektu "Nasza Ojcowizna. Żywe Lekcje Historii na Zamku w Czersku".

Bilety wstępu na zamek - 5 zł. Uczniowie szkół z terenu gminy Góry Kalwaria - 2 zł.

Istnieje możliwość zrealizowania zajęć w innym terminie odpłatnie.

Informacje i zgłoszenia:

Barbara Jabłońska
tel: 609 563 401

Damian Dębski
tel: 502 626 652