urniej Rycerski na Zamku Konrada Mazowieckiego

TURNIEJ RYCERSKI NA DWORZE KONRADA MAZOWIECKIEGO

1-2 V 2009


O TURNIEJU | PLAN RAMOWY | ATRAKCJE | HUFCE | BILETY | DO POBRANIA | REGULAMIN | PARTNERZY |

Były to burzliwe czasy.

Nasz kraj, pozbawiony prawowitego króla, podzielony był na niezależne i częstokroć wojujące ze sobą księstwa i dzielnice. Oprócz krwawych i wyniszczających wojen wewnętrznych, osłabione królestwo stawało się łatwym łupem, dla spoglądających na nie chciwym okiem, najeźdźców z zewnątrz. Od północy, ludność zaczęła być nękana przez łupieszcze najazdy Prusów, dzikich plemion, do których nie dotarła jeszcze wiara w Chrystusa i które, w osłabionym kraju, poczęły widzieć łatwy cel, swych krwawych wypraw. Nieustraszeni i przerażający swym barbarzyństwem, pogańscy wojownicy, odciskali swe piętno, gwałtem, krwią i ogniem.

Było to zmartwienie, które od długiego czasu spędzało sen z powiek księciu mazowieckiemu, Konradowi. Miał on poddanych sobie dzielnych i bitnych rycerzy. Obawiał się jednak, że w obliczu rosnącego zagrożenia, ich siła i lojalność nie wystarczą.

W tamtych czasach jednak, wciąż żywa wśród rycerstwa była idea wypraw krzyżowych. Co prawda osłabione państwa frankijskie na wschodzie, nękane przez liczne najazdy saracenów, z trudem starały się utrzymać swe topniejące terytoria, jednakże chęć walki z niewiernymi, w imię Boga, wciąż przyświecała wielu szlachetnie urodzonym.

Dowodem na to, były zakony rycerskie. Utrzymywane w żelaznej dyscyplinie, świetnie wyszkolone i bitne oddziały mnichów wojowników, którzy przysięgali na krzyż, poświęcić swe życie walce za wiarę. Jednakże wobec powolnej klęski w Palestynie, część z nich zmuszona była opuścić ziemię świętą, by szukać swych siedzib gdzie indziej. Wobec braku możliwości walki z saracenami, cel ich istnienia, powoli zaczynał być niejasny.

Jednym z nich, był Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego. O nich to książę Konrad słyszał, jako o najdzielniejszych żołnierzach Chrystusa.

Stojąc w obliczu narastającego zagrożenia ze strony pogańskich Prusów, ukuł w głowie pewien plan, który zamierzał zrealizować z korzyścią zarówno dla siebie, jak i dla rycerzy zakonnych.

A był wtedy rok 1226.

 

 

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii, oraz Bractwo Rycerskie Smocza Kompania mają zaszczyt zaprosić Państwa, na magiczną podróż w głąb historii, która rozgrywać się będzie w murach zamku w Czersku w dniach 1 ? 3 maja 2009.

A tam mrożące krew w żyłach pojedynki, na średniowieczną białą broń, pokazy konne i łucznicze, koncerty muzyki dawnej, a także jarmark historyczny i średniowieczne obozowisko rycerskie. Wszystko odtworzone z największym pietyzmem przez bractwa rycerskie i grupy rekonstrukcyjne z Polski i zagranicy, po to by na krótką chwilę tchnąć ducha dawnej świetności w wiekowe mury czerskiej warowni.

Tłem historycznym turnieju, jest wydarzenie mające miejsce w roku 1226, kiedy to książę Konrad Mazowiecki, chcąc uzyskać pomoc zbrojną w walce z nawiedzającymi nasze ziemie pogańskimi Prusami, sprowadza do Polski Zakon Krzyżacki. Ta, kontrowersyjna, z dzisiejszego punktu widzenia decyzja, oraz towarzyszące jej wydarzenia, są świetną okazją do wskrzeszenia, choć na chwilę barwnej i fascynującej epoki, znanej dziś głównie z filmów i książek.

Turniej rycerski na zamku w Czersku organizowany jest w ramach szeroko zakrojonego projektu o nazwie ?Śladami książąt mazowieckich?. Inicjatywa ta, mająca za zadanie popularyzować wiedzę historyczną w nowatorski sposób, powstała aby przybliżyć ludziom, ciekawe, a czasem dramatyczne dzieje tego pięknego regionu Polski i władców, którzy nim niegdyś władali. Czersk, będący kiedyś stolicą Mazowsza, jest jednocześnie jedną z najbardziej okazałych i malowniczych budowli w tym regionie. Pomimo zrujnowania, będącego następstwem jego burzliwej historii, posiada on swój niepowtarzalny urok, który co roku przyciąga wielu turystów w swe wiekowe mury. Mamy zatem wielką nadzieję, że w tym roku stanie się podobnie i zmagania zakutych w stal wojowników, będą odbywać się przy dopingu ze strony dużej widowni.

Jeśli więc chcecie Państwo na chwilę poczuć niepowtarzalną atmosferę świata sprzed ośmiuset lat, wraz z jego muzyką, strojami, rżeniem koni i szczękiem stalowego oręża, zapraszamy do Czerska w dniach 1-3 maja 2009.

Na zamku pojawi się rycerstwo z Polski, Białorusi, Czech i Litwy ? w sumie około 200 osób odtwarzających różne warstwy społeczne z XIII wieku. Nie zabraknie zakutych w stal rycerzy oraz ich giermków, oddziałów piechoty, dziarskich łuczników, rzemieślników z ich kramami oraz mieszczan, muzyków i kuglarzy.

 

 

Wśród murów warowni nie zabraknie:

- pokazów konnych w wykonaniu ciężkozbrojnych rycerzy

- pokazów łuczników konnych ze wschodnich stepów przybyłych

- turniejów pieszych indywidualnych i grupowych

- turniejów łuczniczych

- zabaw dla gawiedzi

- teatrzyków kukiełkowych dla dzieci

- bitew wieczornych, gdzie będzie słychać trzask stali, jęki rannych, a wszystko wśród buchających płomieni i gradu strzał.

- jadła i napitków wszelakich